YM,如无意外应该最后一次去了

落班了。比人放左FJ.。霖下霖下,找了BZ(仲记得我之前有篇文章的108吗?唔错,就系距了,联系方式中)
唔知第几次过黎了。。系记忆中有个128还是129的js(半年前的,只Z.399不做469),另我对YM有D遐想。之后噶几次,开始有点失望了。
fw,系我去过噶几个场,算最好噶了。有399一次和469无限次
但系质素真心一般般。自助餐就唔讲啦,好少吃。环境唔错。
今次去的号码,唔记得了,听讲做左好耐了。28-30左右。样可以,唔算靓,瘦,无bo,有啰
fw过程我就唔详尽啦,比其他地方都好。